Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą – oferta dla JST i NGO

Udostępnij na:

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości” w ramach, którego odbędą się pięciodniowe bezpłatne wyjazdy dla przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych w ramach Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej tj. programów rozwoju zawodowego w ramach następujących form wsparcia – pogłębionej wizyty studjalnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie:współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki :

  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne)
  • oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45; e-mail: politykipubliczne@eswip.pl

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi rekrutację
uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie

Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie – prowadzi rekrutację uczestników/czek
z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:  lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:  dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.
Wszelkie szczegóły dotyczące  warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go (osobiście lub listownie) do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji (obowiązuje data wpływu dokumentów).

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Załączniki:

REGULAMIN_REKRUTACJI

FORMULARZ_REKRUTACYJNY

Zalacznik_nr_1_Wzor_zgody_kierownika_Instytucji_Wysylajacej_na_wyjazd

Zalacznik_nr_2_Wzor_Raportu_z_realizacji_IPMP

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress