Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (PS COP) jest federacją organizacji pozarządowych specjalizujących się we wspieraniu trzeciego sektora w województwie pomorskim. Wsparcie udzielane jest również grupom inicjatywnym, grupom nieformalnym i osobom indywidualnym realizującym oraz mającym wolę realizacji działań społecznych i obywatelskich. PS COP jest otwarta na współpracę zainicjowaną przez inne organizacje pozarządowe chcące włączyć się w misyjne działania sieci.

Jak wynika z analiz wykonywanych przez organy administracji wszystkich szczebli współpraca sektora publicznego i organizacji w województwie pomorskim wymaga ciągłych działań animacyjnych, podnoszących wiedzę i umiejętności oraz zagęszczających sieć kontaktów wewnątrz sektorów i pomiędzy nimi. Odpowiedzią na to wyzwanie ze strony III sektora jest animowanie powstawania Centrów Organizacji Pozarządowych oraz prowadzenie kompleksowego wsparcia informacyjnego, doradczego, szkoleniowego, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług księgowych, promocyjnych, coachingu (i innych) dla organizacji pozarządowych na Pomorzu. Przez trzy lata (2011-2014) w sposób szczególny prowadzone były działania na rzecz rozwoju sześciu Centrów, w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wspieranie pomorskich centrów organizacji pozarządowych”. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to największy w Polsce tego typu projekt pod względem budżetowym. Centra, których działanie rozciąga się poza ramy wyżej wymienionego projektu wypracowały standardy działania, zdobyły także certyfikaty Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Są to ośrodki działające w sposób ciągły, niezależnie od aktualnych źródeł finansowania.

Liderami budowania sieci COPów są

– Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz 

– Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

W oparciu o doświadczenie Liderów do realizacji zadań COP zostały przygotowane:

– Stowarzyszenie „EDUQ” z Lęborka

– Fundacja Edukacji i Działań Społecznych z Kartuz

– Stowarzyszenie „Podaj Rękę” oraz powołana przez nie dla celów prowadzenia COP Fundacja Akademia Trzeciego Sektora z Pruszcza Gdańskiego oraz

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska powstała na bazie Sceny Lalkowej – Kwidzyn.

Obecnie, już poza harmonogramem projektu, budowana jest formalnie Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Tego rodzaju efekt współpracy projektowej jest naturalną konsekwencją zrealizowanych działań. Można go również uznać za wartość dodaną przedsięwzięcia.

W tym czasie do Pomorskiej Sieci COP dołączyły:

Fundacja Pokolenia z Tczewa (obecnie Fundacja Pokolenia WYSTĄPIŁA z sieci i w jej miejsce wejdzie inny ośrodek powiatowy)

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych które współtworzy Stowarzyszenie „Na drodze ekspresji”

Słowińska Grupa Rybacka z Ustki

Jeśli chcesz wzmocnić kompetencje swoje lub swojego zespołu w zakresie powołania stowarzyszenia lub fundacji, zarządzania organizacją, pozyskiwania środków finansowych, realizacji celów i działań statutowych, współpracy z samorządem lokalnym, mediami i innymi podmiotami – serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i specjalistkami!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress