Rozpoczął się projekt EtnoPomorze – Sieć dla kultury

Udostępnij na:

Pomorska Sieć COP rozpoczęła realizację projektu „EtnoPomorze – Sieć dla kultury”.  Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie pomorskich społeczności w działaniach twórczych poprzez szereg działań z zakresu edukacji i animacji oraz budowania sieci współpracy lokalnej.

Wśród konkretnych działań w projekcie zaplanowano:
a) przygotowanie specjalistów animacji lokalnej i kulturalnej z uwzględnieniem specyfiki pracy twórczej i prowadzenia inicjatyw kulturalnych na wsi i w małych miastach woj. pomorskiego
b) utworzenie interaktywnej mapy instytucji i organizacji działających lokalnie na rzecz kultury – KGW, GOK-ów, Regionalnych Zespołów Pieśni i Tańca, Chórów, organizacji pozarządowych, artystów ludowych itp. dla 16 powiatów woj. pomorskiego. Mapa będzie zawierać opis podstawowej działalności, dane kontaktowe, kluczowe informacje dot kalendarza planowanych wydarzeń.
c) organizację Forum EtnoKultury Pomorza, które umożliwi wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy i zbudowanie sieci współdziałania lub partnerstwa w działalności na obszarach wiejskich.
Dziedzictwo może stać się w równym stopniu polem współpracy, jak i konfliktów. Poszczególne podmioty na rynku dziedzictwa charakteryzują się bowiem odmiennym stosunkiem do ważnych aspektów debaty o dziedzictwie, tj. sposobów, możliwości i granic jego wykorzystania oraz interpretacji, m.in. kwestii autentyzmu tkanki, spełnianych funkcji, potrzeby interpretacji dziedzictwa lub też pozostawienia go do samodzielnego odczytywania, uznania za prywatne, lokalne lub publiczne. Co za tym idzie, różnią się także spojrzeniem na problem udostępniania dziedzictwa (wysokości kosztów owego dostępu i tego, kto powinien je ponosić). Mogą wreszcie być odmiennego zdania co do kluczowej kwestii, tj. uznania, czy dany obiekt lub wartość niematerialna są dziedzictwem czy też nie, oraz w różnym stopniu to dziedzictwo akceptować. Podmioty, wykorzystując dziedzictwo, dążą do realizacji różnych celów, np. zachowania tożsamości, doznań duchowych, legitymizacji władzy, budowania postaw patriotycznych, osiągnięcia zysku poprzez sprzedaż komercyjnych dóbr i usług, stworzenia wygodnej przestrzeni prywatnej, podniesienia prestiżu, promocji obszaru, rozrywki czy naukowego poznania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress